CAS No: 9002-89-5, Chemical Name: Poly(vinyl alcohol)
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 9002-89-5, Poly(vinyl alcohol) is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 9002-89-5 Poly(vinyl alcohol)

9002-89-5 Poly(vinyl alcohol)

název výrobku Poly(vinyl alcohol)
Synonyma PVA; polyvinyl alcohol 28-99; polyvinyl alcohol 3-98; polyvinyl alcohol 18-88; polyvinyl alcohol standard 200000; polyvinyl alcohol 15000; polyvinyl alcohol 22000; polyvinyl alcohol 49000; polyvinyl alcohol 72000; polyvinyl alcohol 100000; MOWIOL 4-88; poly(1-hydroxyethylene); POLYVINYL ALCOHOL (PVA); Polyvinyl alcohol (Release agent); POLYVINYLIC ALCOHOL; Vinyl alcohol - polymerised; Polyvinyl alcohol; Polyvinyl alcohol 1750±50; Polyvinyl alcohol film
Molekulární vzorec (C2H4O)n
Molekulová hmotnost 44.0526
Registrační číslo CAS 9002-89-5
Molekulární struktura 9002-89-5 Poly(vinyl alcohol)
Hustota 1.3
Bod tání 230-240℃
Bod vzplanutí 79℃
Rozpustnost ve vodě soluble in hot water
Symbolů nebezpečnosti
Riziko Codes
Bezpečnostní Popis S24/25:;