CAS No: 92-69-3, Chemical Name: 4-Phenylphenol
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 92-69-3, 4-Phenylphenol is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 92-69-3 4-Phenylphenol

92-69-3 4-Phenylphenol

název výrobku 4-Phenylphenol
Synonyma Biphenyl-4-ol; 4-Hydroxybiphenyl; 4-Biphenylol; P-HYDROXIDIPHENYL; p-Phenylphenol; 4-Dihydroxybiphenyl; 4-hydroxy diphenyl
Molekulární vzorec C12H10O
Molekulová hmotnost 170.2072
Registrační číslo CAS 92-69-3
EINECS 202-179-2
Molekulární struktura 92-69-3 4-Phenylphenol
Hustota 1.111g/cm3
Bod tání 163℃
Bod varu 306.4°C at 760 mmHg
Index lomu 1.604
Bod vzplanutí 147.2°C
Rozpustnost ve vodě 0.7 g/L (20℃)
Symbolů nebezpečnosti  Xi:Irritant;
 N:Dangerous for the environment;
Riziko Codes R38:;
R51/53:;
Bezpečnostní Popis S36:;
S61:;