CAS No: 961-27-3, Chemical Name: 1-(7-acetyl-9H-fluoren-2-yl)ethan-1-one
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 961-27-3, 1-(7-acetyl-9H-fluoren-2-yl)ethan-1-one is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 961-27-3 1-(7-acetyl-9H-fluoren-2-yl)ethan-1-one

961-27-3 1-(7-acetyl-9H-fluoren-2-yl)ethan-1-one

název výrobku 1-(7-acetyl-9H-fluoren-2-yl)ethan-1-one
Molekulární vzorec C17H14O2
Molekulová hmotnost 250.29
Registrační číslo CAS 961-27-3
Molekulární struktura 961-27-3 1-(7-acetyl-9H-fluoren-2-yl)ethan-1-one
Bod tání 173℃
Symbolů nebezpečnosti
Riziko Codes
Bezpečnostní Popis S24/25:Avoid contact with skin and eyes.;