CAS No: 97-30-3;25360-06-9, Chemical Name: Alpha-D-Methylglucoside
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 97-30-3;25360-06-9, Alpha-D-Methylglucoside is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 97-30-3;25360-06-9 Alpha-D-Methylglucoside

97-30-3;25360-06-9 Alpha-D-Methylglucoside

název výrobku Alpha-D-Methylglucoside
Synonyma Methyl alpha-D-glucopyranoside; methyl alpha-D-glucopyranoside; Methyl-alpha-D-glucopyranoside; Methyl-α-D-glucopyranoside; Methyl alpha-D-glucopyranose; Alfa methyl glucoside
Molekulární vzorec C7H13O6
Molekulová hmotnost 193.1751
InChI InChI=1/C7H13O6/c1-12-6-5(10)4(9)3(2-8)13-7(6)11/h3-10H,2H2,1H3/q-1/t3-,4-,5+,6-,7+/m1/s1
Registrační číslo CAS 97-30-3;25360-06-9
EINECS 202-571-3
Molekulární struktura 97-30-3;25360-06-9 Alpha-D-Methylglucoside
Hustota 1.47g/cm3
Bod tání 169-171℃
Bod varu 389.1°C at 760 mmHg
Index lomu 1.548
Bod vzplanutí 189.1°C
Rozpustnost ve vodě 108 g/100 mL (20℃)
Symbolů nebezpečnosti
Riziko Codes
Bezpečnostní Popis S24/25:;