CAS No: 97-53-0, Chemical Name: Eugenol
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 97-53-0, Eugenol is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 97-53-0 Eugenol

97-53-0 Eugenol

název výrobku Eugenol
Synonyma 1,3,4-eugenol; 1-Allyl-3-methoxy-4-hydroxybenzene; 1-allyl-4-hydroxy-3-methoxybenzene; 1-hydroxy-2-methoxy-4-allylbenzene; 1-hydroxy-2-methoxy-4-prop-2-enylbenzene; 1-hydroxy-2-methoxy-4-propenylbenzene; 1-hydroxy-4-allyl-2-methoxybenzene; 2-methoxy-1-hydroxy-4-allylbenzene; 2-methoxy-4-(2-propen-1-yl)phenol; 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol; 2-Methoxy-4-allylphenol; 2-methoxy-4-prop-2-enylphenol; 4-allyl-1-hydroxy-2-methoxybenzene; 4-Allyl-2-methoxyphenol; 4-allylcatechol-2-methyl ether; 4-Allylguaiacol; p-eugenol; 4-hydroxy-3-methoxyallylbenzene; 5-allylguaiacol; Allylguaiacol; Caryophyllic acid; Eugenic acid; Eugenol Special; FA 100; fema no. 2467; 2-methoxy-4-prop-2-en-1-ylphenol
Molekulární vzorec C10H12O2
Molekulová hmotnost 164.2011
Registrační číslo CAS 97-53-0
EINECS 202-589-1
Molekulární struktura 97-53-0 Eugenol
Hustota 1.05g/cm3
Bod tání -12--10℃
Bod varu 255°C at 760 mmHg
Index lomu 1.535
Bod vzplanutí 119.8°C
Rozpustnost ve vodě slightly soluble
Symbolů nebezpečnosti  Xn:Harmful;
Riziko Codes R22:;
R38:;
Bezpečnostní Popis S24/25:;