CAS No: 98-03-3, Chemical Name: 2-Thiophenecarboxaldehyde
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 98-03-3, 2-Thiophenecarboxaldehyde is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 98-03-3 2-Thiophenecarboxaldehyde

98-03-3 2-Thiophenecarboxaldehyde

název výrobku 2-Thiophenecarboxaldehyde
Synonyma Thiophene-2-carboxaldehyde; Thiophene-2-carbaldehyde; Thiophene-2-Aldehyde; 2-Thiophenaldehyde; 2-Thenaldehyde; AKOS BBS-00003201
Molekulární vzorec C5H4OS
Molekulová hmotnost 112.1497
InChI InChI=1/C5H4OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Registrační číslo CAS 98-03-3
EINECS 202-629-8
Molekulární struktura 98-03-3 2-Thiophenecarboxaldehyde
Hustota 1.238g/cm3
Bod varu 198°C at 760 mmHg
Index lomu 1.609
Bod vzplanutí 77.8°C
Rozpustnost ve vodě insoluble
Symbolů nebezpečnosti  Xn:Harmful;
Riziko Codes R22:;
R43:;
Bezpečnostní Popis S24:;
S37:;