CAS No: 871360-08-6, Chemical Name: (S)-((2R,3S)-3-((E)-2-Methoxyvinyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-yl)((R)-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-yl)methanol
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 871360-08-6, (S)-((2R,3S)-3-((E)-2-Methoxyvinyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-yl)((R)-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-yl)methanol is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 871360-08-6 (S)-((2R,3S)-3-((E)-2-Methoxyvinyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-yl)((R)-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-yl)methanol

871360-08-6 (S)-((2R,3S)-3-((E)-2-Methoxyvinyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-yl)((R)-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-yl)methanol

Nombre del producto (S)-((2R,3S)-3-((E)-2-Methoxyvinyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-yl)((R)-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-yl)methanol
Número de registro CAS 871360-08-6
Símbolos de Peligro
Códigos de Riesgos
Descripción de Seguridad