CAS No: 8013-11-4, Chemical Name: Cassia
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 8013-11-4, Cassia is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 8013-11-4 Cassia

8013-11-4 Cassia

termék neve Cassia
Szinonimák Senna(Cassia); Senna (Cassia); Sciacassia
Molekulatömeg 862.7391
CAS-szám 8013-11-4
Molekuláris szerkezete 8013-11-4 Cassia
Sűrűség 1.743g/cm3
Olvadáspont decomposes at around 200 C
Forráspont 1144.8°Cat760mmHg
Gyulladáspont 348.6°C
Vízben való oldhatóság

Stability

    Stable. Incompatible with mineral acids, carbonates, lime water,
Veszély szimbólumok
Kockázatot kódok
Biztonsági Leírás