CAS No: 10049-04-4, Chemical Name: Chloride Dioxide
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 10049-04-4, Chloride Dioxide is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 10049-04-4 Chloride Dioxide

10049-04-4 Chloride Dioxide

Nazwa produktu: Chloride Dioxide
Synonimy Chlorine Dioxide; chlorosyloxidanyl
MF ClO2
Masie cząsteczkowej 67.4518
InChI InChI=1/ClO2/c2-1-3
Nr CAS 10049-04-4
EINECS 233-162-8
Struktury molekularnej 10049-04-4 Chloride Dioxide
Temperatura topnienia -59℃
Rozpuszczalność w wodzie Soluble℃
Symbole zagrożenia
Kody ryzyka
Bezpieczeństwo opis