CAS No: 102-76-1, Chemical Name: Triacetin
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 102-76-1, Triacetin is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 102-76-1 Triacetin

102-76-1 Triacetin

Nazwa produktu: Triacetin
Synonimy 1,2,3-Propanetriol triacetate; Triacetine; Glycerol triacetate; Glyceryl triacetate; propane-1,2,3-triyl triacetate; 1,2,3-propanedioltriacetate
MF C9H14O6
Masie cząsteczkowej 218.2039
InChI InChI=1/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
Nr CAS 102-76-1
EINECS 203-051-9
Struktury molekularnej 102-76-1 Triacetin
Gęstość 1.161g/cm3
Temperatura topnienia 3℃
Temperatura wrzenia 258°C at 760 mmHg
Współczynnik załamania 1.434
Temperatura zapłonu 93.9°C
Rozpuszczalność w wodzie 64.0 g/L (20℃)
Symbole zagrożenia
Kody ryzyka
Bezpieczeństwo opis S24/25:;