CAS No: 106-65-0, Chemical Name: Dimethyl succinate
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 106-65-0, Dimethyl succinate is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 106-65-0 Dimethyl succinate

106-65-0 Dimethyl succinate

Nazwa produktu: Dimethyl succinate
Synonimy Methyl succinate; DBE-9 dibasic ester; Succinic Acid Dimethyl Ester; DIMETHYLE SUCCINATE; Alkane-(C4,C5,C6)-dioic acid dimethyl ester; Butanedioic acid dimethyl ester; dimethyl butanedioate
MF C6H10O4
Masie cząsteczkowej 146.1412
InChI InChI:1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
Nr CAS 106-65-0
EINECS 203-419-9
Struktury molekularnej 106-65-0 Dimethyl succinate
Gęstość 1.086g/cm3
Temperatura topnienia 18-19℃
Temperatura wrzenia 195.3°C at 760 mmHg
Współczynnik załamania 1.41
Temperatura zapłonu 88.4°C
Rozpuszczalność w wodzie 8.5 g/L (20℃)
Symbole zagrożenia
Kody ryzyka
Bezpieczeństwo opis S24/25:;