CAS No: 108266-50-8, Chemical Name: (R)-1,2-4-TRIACETOXYBUTANE
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 108266-50-8, (R)-1,2-4-TRIACETOXYBUTANE is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 108266-50-8 (R)-1,2-4-TRIACETOXYBUTANE

108266-50-8 (R)-1,2-4-TRIACETOXYBUTANE

Nazwa produktu: (R)-1,2-4-TRIACETOXYBUTANE
Synonimy 1,2,4-BUTANETRIOL, TRIACETATE, (R)
MF C10H16O6
Masie cząsteczkowej 232.23
Nr CAS 108266-50-8
Struktury molekularnej 108266-50-8 (R)-1,2-4-TRIACETOXYBUTANE
Symbole zagrożenia
Kody ryzyka
Bezpieczeństwo opis