CAS No: 110-02-1, Chemical Name: Thiophene
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 110-02-1, Thiophene is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 110-02-1 Thiophene

110-02-1 Thiophene

Nazwa produktu: Thiophene
Synonimy Thiophene-2,5-d2; sulfur metalloCene branched clutter; furan Cyclopentadiene thia;
MF C4H4S
Masie cząsteczkowej 84.1396
InChI InChI=1/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
Nr CAS 110-02-1
EINECS 203-729-4
Struktury molekularnej 110-02-1 Thiophene
Gęstość 1.066g/cm3
Temperatura topnienia -38℃
Temperatura wrzenia 84.2°C at 760 mmHg
Współczynnik załamania 1.536
Rozpuszczalność w wodzie INSOLUBLE
Symbole zagrożenia  F:Flammable;
 Xn:Harmful;
Kody ryzyka R11:;
R20/22:;
R36:;
R52/53:;
Bezpieczeństwo opis S16:;
S36/37/39:;
S61:;