CAS No: 110-67-8, Chemical Name: 3-Methoxypropionitrile
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 110-67-8, 3-Methoxypropionitrile is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 110-67-8 3-Methoxypropionitrile

110-67-8 3-Methoxypropionitrile

Nazwa produktu: 3-Methoxypropionitrile
Synonimy 3-methoxypropionitrle; 3-methoxypropanenitrile
MF C4H7NO
Masie cząsteczkowej 85.1045
InChI InChI=1/C4H7NO/c1-6-4-2-3-5/h2,4H2,1H3
Nr CAS 110-67-8
EINECS 203-790-7
Struktury molekularnej 110-67-8 3-Methoxypropionitrile
Gęstość 0.902g/cm3
Temperatura topnienia -62.9℃
Temperatura wrzenia 163°C at 760 mmHg
Współczynnik załamania 1.387
Temperatura zapłonu 61.1°C
Rozpuszczalność w wodzie 335 g/L (20℃)
Symbole zagrożenia  Xi:Irritant;
Kody ryzyka R36/37/38:;
Bezpieczeństwo opis S26:;
S37/39:;