CAS No: 115871-18-6, Chemical Name: DA-67
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 115871-18-6, DA-67 is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 115871-18-6 DA-67

115871-18-6 DA-67

Nazwa produktu: DA-67
MF C19H21N4NaO3S
Masie cząsteczkowej 408.45
Nr CAS 115871-18-6
Struktury molekularnej 115871-18-6 DA-67
Symbole zagrożenia
Kody ryzyka
Bezpieczeństwo opis