CAS No: 123-01-3, Chemical Name: 1-Phenyldodecane
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 123-01-3, 1-Phenyldodecane is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 123-01-3 1-Phenyldodecane

123-01-3 1-Phenyldodecane

Nazwa produktu: 1-Phenyldodecane
Synonimy Laurylbenzene; Dodecyl Benzene (Linear); n-Dodecylbenzene; Dodecylbenzene
MF C18H30
Masie cząsteczkowej 246.43
InChI InChI=1/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3
Nr CAS 123-01-3
EINECS 204-591-8
Struktury molekularnej 123-01-3 1-Phenyldodecane
Gęstość 0.85
Temperatura topnienia -7℃
Temperatura wrzenia 288-300℃
Współczynnik załamania 1.481-1.483
Temperatura zapłonu 124℃
Rozpuszczalność w wodzie <0.1 g/100 mL at 25 C
Symbole zagrożenia
Kody ryzyka
Bezpieczeństwo opis S24/25:Avoid contact with skin and eyes.;