CAS No: 1246349-97-2, Chemical Name: 4-Chloro-3-iodo-1-(4-methoxybenzyl)-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 1246349-97-2, 4-Chloro-3-iodo-1-(4-methoxybenzyl)-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 1246349-97-2 4-Chloro-3-iodo-1-(4-methoxybenzyl)-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine

1246349-97-2 4-Chloro-3-iodo-1-(4-methoxybenzyl)-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine

Nazwa produktu: 4-Chloro-3-iodo-1-(4-methoxybenzyl)-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
MF C14H11ClIN3O
Masie cząsteczkowej 399.61
Nr CAS 1246349-97-2
Struktury molekularnej 1246349-97-2 4-Chloro-3-iodo-1-(4-methoxybenzyl)-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Symbole zagrożenia
Kody ryzyka
Bezpieczeństwo opis