CAS No: 1313-82-2, Chemical Name: Sodium sulfide
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 1313-82-2, Sodium sulfide is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 1313-82-2 Sodium sulfide

1313-82-2 Sodium sulfide

Nazwa produktu: Sodium sulfide
Synonimy Sodium monosulfide; Sodium sulfide (Na2S); sodium sulfuret; Sodium Sulphide; Disodium monosulfide; Disodium sulfide; disodiummonosulfide; disodiumsulfide; Hesthsulphid; Na2-S; disodium sulfanide; sodium sulfidosodium
MF Na2S
Masie cząsteczkowej 78.0445
InChI InChI=1/2Na.S/rNa2S/c1-3-2
Nr CAS 1313-82-2
EINECS 215-211-5
Struktury molekularnej 1313-82-2 Sodium sulfide
Temperatura topnienia 950℃
Rozpuszczalność w wodzie 186 g/L (20℃)
Symbole zagrożenia  C:Corrosive;
 N:Dangerous for the environment;
Kody ryzyka R31:;
R34:;
R50:;
Bezpieczeństwo opis S26:;
S45:;
S61:;