CAS No: 1313-99-1;11099-02-8, Chemical Name: Nickel(Ⅱ)oxide
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 1313-99-1;11099-02-8, Nickel(Ⅱ)oxide is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 1313-99-1;11099-02-8 Nickel(Ⅱ)oxide

1313-99-1;11099-02-8 Nickel(Ⅱ)oxide

Nazwa produktu: Nickel(Ⅱ)oxide
Synonimy C.I. 77777; Nickel protoxide; Nickel(Ii) Oxide; Nickel(Ii) Oxide, Black; Nickel (Ii) Oxide (Green); Nickel Monoxide; Nickelous Oxide, Green; Nickel Oxide, Green; Nickel Oxide Green (Ous); Nickelous Oxide; Oxonickel; Nickelous Oxygen(-2) Anion
MF NiO
Masie cząsteczkowej 74.6928
InChI InChI=1/Ni.O/q+2;-2
Nr CAS 1313-99-1;11099-02-8
EINECS 215-215-7
Struktury molekularnej 1313-99-1;11099-02-8 Nickel(Ⅱ)oxide
Temperatura topnienia 1960℃
Rozpuszczalność w wodzie insoluble
Symbole zagrożenia  T:Toxic;
Kody ryzyka R43:;
R49:;
R53:;
Bezpieczeństwo opis S45:;
S53:;
S61:;