CAS No: 1332-58-7;52624-41-6, Chemical Name: kaolin
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 1332-58-7;52624-41-6, kaolin is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 1332-58-7;52624-41-6 kaolin

1332-58-7;52624-41-6 kaolin

Nazwa produktu: kaolin
Synonimy Aluminum silicate dihydrate; Aluminum silicate (hydrated); Aluminum silicate hydroxide; Bolus alba; China clay; Porcelain clay; Calcined Kaolin
MF Al2O3・2SiO2・2H2O
Masie cząsteczkowej 261.96
Nr CAS 1332-58-7;52624-41-6
Struktury molekularnej 1332-58-7;52624-41-6 kaolin
Symbole zagrożenia
Kody ryzyka
Bezpieczeństwo opis