CAS No: 1333-74-0, Chemical Name: Hydrogen
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 1333-74-0, Hydrogen is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 1333-74-0 Hydrogen

1333-74-0 Hydrogen

Nazwa produktu: Hydrogen
Synonimy Compressed hydrogen; molecular hydrogen; Industrial Hydrogen
MF 1H2
Masie cząsteczkowej 2.0157
InChI InChI=1/H2/h1H/i1+0H
Nr CAS 1333-74-0
EINECS 215-605-7
Struktury molekularnej 1333-74-0 Hydrogen
Temperatura topnienia -259℃
Rozpuszczalność w wodzie 0.00017 g/100 mL
Symbole zagrożenia  F+:Highly flammable;
Kody ryzyka R12:;
Bezpieczeństwo opis S9:;
S16:;
S33:;