CAS No: 136-95-8, Chemical Name: 2-Aminobenzothiazole
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 136-95-8, 2-Aminobenzothiazole is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 136-95-8 2-Aminobenzothiazole

136-95-8 2-Aminobenzothiazole

Nazwa produktu: 2-Aminobenzothiazole
Synonimy 2-Benzothiazolamine; benzothiazol-2-ylamine; 1,3-benzothiazol-2-amine; 1,3-benzodioxol-5-ol
MF C7H6O3
Masie cząsteczkowej 138.1207
InChI InChI=1/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2
Nr CAS 136-95-8
EINECS 205-268-4
Struktury molekularnej 136-95-8 2-Aminobenzothiazole
Gęstość 1.394g/cm3
Temperatura topnienia 129-134℃
Temperatura wrzenia 274°C at 760 mmHg
Współczynnik załamania 1.609
Temperatura zapłonu 119.5°C
Rozpuszczalność w wodzie <0.1 g/100 mL at 19℃
Symbole zagrożenia  Xn:Harmful;
Kody ryzyka R22:;
R36:;
Bezpieczeństwo opis S26:;