CAS No: 136083-57-3, Chemical Name: Fmoc-D-Asp-OH
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 136083-57-3, Fmoc-D-Asp-OH is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 136083-57-3 Fmoc-D-Asp-OH

136083-57-3 Fmoc-D-Asp-OH

Nazwa produktu: Fmoc-D-Asp-OH
Synonimy Fmoc-D-Aspartic Acid; N-Fmoc-D-Aspartic Acid; N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-D-Aspartic Acid; N-[(9H-Fluoren-9-Ylmethoxy)Carbonyl]-D-Aspartic Acid; N-Alpha-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-D-Asparatic Acid
MF C19H17NO6
Masie cząsteczkowej 355.34
Nr CAS 136083-57-3
Struktury molekularnej 136083-57-3 Fmoc-D-Asp-OH
Współczynnik załamania 29 ° (C=1, DMF)
Symbole zagrożenia
Kody ryzyka
Bezpieczeństwo opis