CAS No: 138143-23-4, Chemical Name: 1,3,5-Tris(3-methylphenylphenylamino)benzene
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 138143-23-4, 1,3,5-Tris(3-methylphenylphenylamino)benzene is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 138143-23-4 1,3,5-Tris(3-methylphenylphenylamino)benzene

138143-23-4 1,3,5-Tris(3-methylphenylphenylamino)benzene

Nazwa produktu: 1,3,5-Tris(3-methylphenylphenylamino)benzene
Synonimy m-MTDAB; N,N',N''-Tris(3-methylphenyl)-N,N',N''-triphenyl-1,3,5-benzenetriamine; 1,3,5-Benzenetriamine,N1,N3,N5-tris(3-methylphenyl)-N1,N3,N5-triphenyl-
MF C45H39N3
Masie cząsteczkowej 621.81
Nr CAS 138143-23-4
Struktury molekularnej 138143-23-4 1,3,5-Tris(3-methylphenylphenylamino)benzene
Gęstość 1.169 g/cm3
Temperatura topnienia 183-185℃
Temperatura wrzenia 753.1 °C at 760 mmHg
Temperatura zapłonu 412.6 °C
Symbole zagrożenia  Xi:;
Kody ryzyka R36/37/38:;
Bezpieczeństwo opis S26-36:;