CAS No: 138261-41-3;105827-78-9, Chemical Name: Imidacloprid
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 138261-41-3;105827-78-9, Imidacloprid is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 138261-41-3;105827-78-9 Imidacloprid

138261-41-3;105827-78-9 Imidacloprid

Nazwa produktu: Imidacloprid
Synonimy 1-((6-Chloro-3-pyridinyl)methyl)-N-nitro-imidazolidinimine; ((6-Chloro-3-pyridinyl)methyl)-N-nitro-2-imidazolidinimine,96% imidacloprid TC; 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine; 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-imidazolidinimine; (EZ)-1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine; 1-((6-chloro-3-pyridinyl)methyl)-4,5-dihydro-N-nitro-1H-imidazol-2-amine; 1-((6-Chloro-3-pyridinyl)methyl)-4,5-dihydro-N-nitro-imidazol-2-amine; Admire; Confidor; Gaucho; Merit; NTN33823; NTN 33893; NTN-33893; 1-(6-chloro-3-pyridymethyl)-N-nitromidazolidin-2-ylideneamine; 1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N-nitro-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine; 1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-3-nitroimidazolidin-2-imine; Imidaclopride
MF C9H10ClN5O2
Masie cząsteczkowej 255.661
InChI InChI=1/C9H10ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-13-3-4-14(9(13)11)15(16)17/h1-2,5,11H,3-4,6H2
Nr CAS 138261-41-3;105827-78-9
Struktury molekularnej 138261-41-3;105827-78-9 Imidacloprid
Gęstość 1.61g/cm3
Temperatura topnienia 144℃
Temperatura wrzenia 411.7°C at 760 mmHg
Współczynnik załamania 1.713
Temperatura zapłonu 202.8°C
Rozpuszczalność w wodzie 0.061 g/100mL at 20℃
Symbole zagrożenia  N:Dangerous for the environment;
Kody ryzyka
Bezpieczeństwo opis