CAS No: 138526-69-9, Chemical Name: 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 138526-69-9, 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 138526-69-9 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene

138526-69-9 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene

Nazwa produktu: 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene
Synonimy 5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene; 3,4,5-trifluorobromobenzene; 2,4-difluoro-N-methylaniline; 3,4,5-trifluoro bromobenzene
MF C6H2BrF3
Masie cząsteczkowej 143.134
InChI InChI:1S/C6H2BrF3/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H
Nr CAS 138526-69-9
EINECS 418-480-9
Struktury molekularnej 138526-69-9 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene
Gęstość 1.22g/cm3
Temperatura wrzenia 168.6°C at 760 mmHg
Współczynnik załamania 1.523
Temperatura zapłonu 55.8°C
Rozpuszczalność w wodzie insoluble
Symbole zagrożenia  Xn:Harmful;
 N:Dangerous for the environment;
Kody ryzyka R10:;
R38:;
R40:;
R41:;
R51/53:;
Bezpieczeństwo opis S23:;
S26:;
S36/37/39:;
S61:;