CAS No: 140-39-6, Chemical Name: P-cresyl acetate
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 140-39-6, P-cresyl acetate is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 140-39-6 P-cresyl acetate

140-39-6 P-cresyl acetate

Nazwa produktu: P-cresyl acetate
Synonimy p-tolyl acetate; Acetic acid p-tolyl ester; 4-tolylacetate
MF C9H10O2
Masie cząsteczkowej 150.17
InChI InChI=1/C9H10O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)11-8(2)10/h3-6H,1-2H3
Nr CAS 140-39-6
EINECS 205-413-1
Struktury molekularnej 140-39-6 P-cresyl acetate
Gęstość 1.047
Temperatura wrzenia 210-211℃
Współczynnik załamania 1.501
Temperatura zapłonu 90℃
Symbole zagrożenia  Xn:Harmful;
Kody ryzyka R22:;
R36/37/38:;
Bezpieczeństwo opis S26:;
S36/37/39:;