CAS No: 2244-16-8, Chemical Name: D(+)-Carvone
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 2244-16-8, D(+)-Carvone is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 2244-16-8 D(+)-Carvone

2244-16-8 D(+)-Carvone

Nazwa produktu: D(+)-Carvone
Synonimy (S)-(+)-p-Mentha-6,8-dien-2-one; (S)-(+)-Carvone; (S)-(+)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone; D-CARVONE; (5R)-2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-one; 2-Methyl-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexene-1-one
MF C10H14O
Masie cząsteczkowej 150.2176
InChI InChI=1/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
Nr CAS 2244-16-8
EINECS 218-827-2
Struktury molekularnej 2244-16-8 D(+)-Carvone
Gęstość 0.94g/cm3
Temperatura topnienia 88.9℃
Temperatura wrzenia 230.5°C at 760 mmHg
Współczynnik załamania 1.481
Temperatura zapłonu 88.9°C
Rozpuszczalność w wodzie <0.1 g/100 mL at 25℃
Symbole zagrożenia
Kody ryzyka
Bezpieczeństwo opis S24/25:;