CAS No: 24460-74-0, Chemical Name: Lauryl Chloroformate
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 24460-74-0, Lauryl Chloroformate is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 24460-74-0 Lauryl Chloroformate

24460-74-0 Lauryl Chloroformate

Nazwa produktu: Lauryl Chloroformate
Synonimy Dodecyl chloroformate; Laurylchloroformate; dodecyl carbonochloridate
MF C13H25ClO2
Masie cząsteczkowej 248.7894
InChI InChI=1/C13H25ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13(14)15/h2-12H2,1H3
Nr CAS 24460-74-0
EINECS 246-272-6
Struktury molekularnej 24460-74-0 Lauryl Chloroformate
Gęstość 0.964g/cm3
Temperatura wrzenia 302.4°C at 760 mmHg
Współczynnik załamania 1.446
Temperatura zapłonu 100.3°C
Symbole zagrożenia  C:Corrosive;
Kody ryzyka R34:;
Bezpieczeństwo opis S26:;
S27:;
S36/37/39:;