CAS No: 256660-16-9, Chemical Name: Benzenamine,2-ethyl-6-methyl-N,N-diphenyl-
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 256660-16-9, Benzenamine,2-ethyl-6-methyl-N,N-diphenyl- is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 256660-16-9 Benzenamine,2-ethyl-6-methyl-N,N-diphenyl-

256660-16-9 Benzenamine,2-ethyl-6-methyl-N,N-diphenyl-

Nazwa produktu: Benzenamine,2-ethyl-6-methyl-N,N-diphenyl-
Synonimy (2-Ethyl-6-methylphenyl)diphenylamine
MF C21H21N
Masie cząsteczkowej 287.40
Nr CAS 256660-16-9
Struktury molekularnej 256660-16-9 Benzenamine,2-ethyl-6-methyl-N,N-diphenyl-
Gęstość 1.065 g/cm3
Temperatura wrzenia 406 °C at 760 mmHg
Temperatura zapłonu 177.9 °C
Symbole zagrożenia
Kody ryzyka
Bezpieczeństwo opis