CAS No: 31458-45-4, Chemical Name: 4,6-Diamino-2-pyrimidinol
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 31458-45-4, 4,6-Diamino-2-pyrimidinol is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 31458-45-4 4,6-Diamino-2-pyrimidinol

31458-45-4 4,6-Diamino-2-pyrimidinol

Nazwa produktu: 4,6-Diamino-2-pyrimidinol
Synonimy 4,6-Diamino-1H-pyrimidin-2-one; 4,6-diaminopyrimidin-2-ol; 4,6-Damino-2-hydroxypyrimidine
MF C4H6N4O
Masie cząsteczkowej 126.12
Nr CAS 31458-45-4
Struktury molekularnej 31458-45-4 4,6-Diamino-2-pyrimidinol
Symbole zagrożenia
Kody ryzyka
Bezpieczeństwo opis