CAS No: 348-62-9, Chemical Name: 4-chloro-2-fluorophenol
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 348-62-9, 4-chloro-2-fluorophenol is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 348-62-9 4-chloro-2-fluorophenol

348-62-9 4-chloro-2-fluorophenol

Nazwa produktu: 4-chloro-2-fluorophenol
Synonimy 2-fluoro-4-chlorophenol; 4,4,4-trifluoro-3-methylbutanoic acid
MF C6H4ClFO
Masie cząsteczkowej 146.5468
InChI InChI=1/C6H4ClFO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Nr CAS 348-62-9
Struktury molekularnej 348-62-9 4-chloro-2-fluorophenol
Gęstość 1.408g/cm3
Temperatura topnienia 20℃
Temperatura wrzenia 186.5°C at 760 mmHg
Współczynnik załamania 1.547
Temperatura zapłonu 81.1°C
Rozpuszczalność w wodzie insoluble
Symbole zagrożenia  Xi:Irritant;
Kody ryzyka R36/37/38:;
Bezpieczeństwo opis S26:;
S37/39:;