CAS No: 371-41-5, Chemical Name: 4-Fluorophenol
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 371-41-5, 4-Fluorophenol is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 371-41-5 4-Fluorophenol

371-41-5 4-Fluorophenol

Nazwa produktu: 4-Fluorophenol
Synonimy Fluorophenoloffwhiteflakes; p-fluorophenol; O-Fluorophenol
MF C6H5FO
Masie cząsteczkowej 112.1017
InChI InChI=1/C6H5FO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Nr CAS 371-41-5
EINECS 206-736-0
Struktury molekularnej 371-41-5 4-Fluorophenol
Gęstość 1.217g/cm3
Temperatura topnienia 44-49℃
Temperatura wrzenia 183.3°C at 760 mmHg
Współczynnik załamania 1.523
Temperatura zapłonu 74.8°C
Rozpuszczalność w wodzie 50 g/L
Symbole zagrożenia  Xn:Harmful;
Kody ryzyka R20/21/22:;
R36/37/38:;
R52/53:;
Bezpieczeństwo opis S26:;
S37/39:;
S61:;