CAS No: 1111-68-8;302-04-5;37223-05-5;60168-45-8;60773-55-9;62476-95-3;69924-38-5;70874-95-2;71048-69-6;81210-01-7, Chemical Name: thiocyanate
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 1111-68-8;302-04-5;37223-05-5;60168-45-8;60773-55-9;62476-95-3;69924-38-5;70874-95-2;71048-69-6;81210-01-7, thiocyanate is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 1111-68-8;302-04-5;37223-05-5;60168-45-8;60773-55-9;62476-95-3;69924-38-5;70874-95-2;71048-69-6;81210-01-7 thiocyanate

1111-68-8;302-04-5;37223-05-5;60168-45-8;60773-55-9;62476-95-3;69924-38-5;70874-95-2;71048-69-6;81210-01-7 thiocyanate

Nazwa produktu: thiocyanate
Synonimy Thiocyanate; thiocyanic acid, ion(1-)
MF CNS
Masie cząsteczkowej 58.0829
InChI InChI=1/CHNS/c2-1-3/h3H/p-1
Nr CAS 1111-68-8;302-04-5;37223-05-5;60168-45-8;60773-55-9;62476-95-3;69924-38-5;70874-95-2;71048-69-6;81210-01-7
Struktury molekularnej 1111-68-8;302-04-5;37223-05-5;60168-45-8;60773-55-9;62476-95-3;69924-38-5;70874-95-2;71048-69-6;81210-01-7 thiocyanate
Temperatura wrzenia 146°C at 760 mmHg
Temperatura zapłonu 42.1°C
Symbole zagrożenia
Kody ryzyka
Bezpieczeństwo opis