CAS No: 37330-39-5, Chemical Name: Cardanol
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 37330-39-5, Cardanol is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 37330-39-5 Cardanol

37330-39-5 Cardanol

Nazwa produktu: Cardanol
Synonimy Hydroginkgol; 3-n-Pentadecylphenol; 3-Pentadecylphenol; 3-Pentadécylphénol; Cyclogallipharaol; Hydroginkgol; m-Pentadecylphenol; Phenol, 3-pentadecyl-; Phenol, m-pentadecyl-
MF C21H36O
Masie cząsteczkowej 304.509888
Nr CAS 37330-39-5
EINECS 501-24-6
Struktury molekularnej 37330-39-5 Cardanol
Symbole zagrożenia
Kody ryzyka
Bezpieczeństwo opis