CAS No: 406-10-0, Chemical Name: 2-Butenoic acid,4,4,4-trifluoro-, ethyl ester
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 406-10-0, 2-Butenoic acid,4,4,4-trifluoro-, ethyl ester is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 406-10-0 2-Butenoic acid,4,4,4-trifluoro-, ethyl ester

406-10-0 2-Butenoic acid,4,4,4-trifluoro-, ethyl ester

Nazwa produktu: 2-Butenoic acid,4,4,4-trifluoro-, ethyl ester
Synonimy Crotonicacid, 4,4,4-trifluoro-, ethyl ester; 4,4,4-Trifluoro-2-butenoic acidethyl ester; 4,4,4-Trifluorocrotonic acid ethyl ester; Ethyl4,4,4-trifluoro-2-butenoate; Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate; NSC 374114
MF C6H7F3O2
Nr CAS 406-10-0
Struktury molekularnej 406-10-0 2-Butenoic acid,4,4,4-trifluoro-, ethyl ester
Gęstość 1.191g/cm3
Temperatura wrzenia 114.5°Cat760mmHg
Temperatura zapłonu 25.6°C
Symbole zagrożenia
Kody ryzyka
Bezpieczeństwo opis