CAS No: 452-10-8, Chemical Name: 2,4-Difluoroanisole
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 452-10-8, 2,4-Difluoroanisole is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 452-10-8 2,4-Difluoroanisole

452-10-8 2,4-Difluoroanisole

Nazwa produktu: 2,4-Difluoroanisole
MF C7H6F2O
Masie cząsteczkowej 144.12
InChI InChI=1/C7H6F2O/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,1H3
Nr CAS 452-10-8
Struktury molekularnej 452-10-8 2,4-Difluoroanisole
Gęstość 1.235
Temperatura wrzenia 53℃ (18 mmHg)
Współczynnik załamania 1.471-1.473
Temperatura zapłonu 51℃
Rozpuszczalność w wodzie insoluble
Symbole zagrożenia  Xi:Irritant;
Kody ryzyka R10:;
R36/37/38:;
Bezpieczeństwo opis S16:;
S7/9:;