CAS No: 452-74-4, Chemical Name: 4-Bromo-3-fluorotoluene
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 452-74-4, 4-Bromo-3-fluorotoluene is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 452-74-4 4-Bromo-3-fluorotoluene

452-74-4 4-Bromo-3-fluorotoluene

Nazwa produktu: 4-Bromo-3-fluorotoluene
Synonimy 3-Fluoro-4-bromotoluene
MF C7H6BrF
Masie cząsteczkowej 189.02
Nr CAS 452-74-4
Struktury molekularnej 452-74-4 4-Bromo-3-fluorotoluene
Gęstość 1.494
Temperatura wrzenia 95℃ (50 mmHg)
Współczynnik załamania 1.529-1.531
Temperatura zapłonu 34℃
Symbole zagrożenia  Xi:Irritant;
Kody ryzyka R10:;
R36/37/38:;
Bezpieczeństwo opis S16:;
S26:;
S37/39:;