CAS No: 533-58-4, Chemical Name: 2-Iodophenol
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 533-58-4, 2-Iodophenol is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 533-58-4 2-Iodophenol

533-58-4 2-Iodophenol

Nazwa produktu: 2-Iodophenol
Synonimy 2-Iodbenzolol; Phenol, 2-iodo-
MF C6H5IO
Masie cząsteczkowej 220.0078
InChI InChI=1/C6H5IO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
Nr CAS 533-58-4
EINECS 208-569-9
Struktury molekularnej 533-58-4 2-Iodophenol
Gęstość 2.001g/cm3
Temperatura topnienia 37-43℃
Temperatura wrzenia 187.2°C at 760 mmHg
Współczynnik załamania 1.669
Temperatura zapłonu 67°C
Rozpuszczalność w wodzie slightly soluble
Symbole zagrożenia  Xi:Irritant;
Kody ryzyka R36/37/38:;
Bezpieczeństwo opis S26:;
S37/39:;