CAS No: 536-75-4, Chemical Name: 4-Ethylpyridine
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 536-75-4, 4-Ethylpyridine is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 536-75-4 4-Ethylpyridine

536-75-4 4-Ethylpyridine

Nazwa produktu: 4-Ethylpyridine
Synonimy 4-ethyl pyridine; gamma-Ethylpyridine; Pyridine, 4-ethyl-
MF C7H9N
Masie cząsteczkowej 107.15
InChI InChI=1/C7H9N/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
Nr CAS 536-75-4
EINECS 208-646-7
Struktury molekularnej 536-75-4 4-Ethylpyridine
Gęstość 0.942
Temperatura topnienia -91℃
Temperatura wrzenia 164-170℃
Współczynnik załamania 1.5009-1.5029
Temperatura zapłonu 47℃
Rozpuszczalność w wodzie 34 g/L
Symbole zagrożenia  Xn:Harmful;
Kody ryzyka R10:;
R20/21/22:;
R36/37/38:;
Bezpieczeństwo opis S16:;
S26:;
S36/37/39:;