CAS No: 58290-35-0, Chemical Name: Boc-S-(4-methoxybenzyl)-D-cysteine
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 58290-35-0, Boc-S-(4-methoxybenzyl)-D-cysteine is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 58290-35-0 Boc-S-(4-methoxybenzyl)-D-cysteine

58290-35-0 Boc-S-(4-methoxybenzyl)-D-cysteine

Nazwa produktu: Boc-S-(4-methoxybenzyl)-D-cysteine
Synonimy (R)-2-(Tert-butoxycarbonylamino)-3-(4-methoxybenzylthio)propanoic acid; Boc-D-Cys(pMeOBzl)-OH; Boc-S-4-Methoxybenzyl-D-Cysteine
MF C16H23NO5S
Masie cząsteczkowej 341.42
Nr CAS 58290-35-0
Struktury molekularnej 58290-35-0 Boc-S-(4-methoxybenzyl)-D-cysteine
Symbole zagrożenia
Kody ryzyka
Bezpieczeństwo opis