CAS No: 610-78-6, Chemical Name: 4-chloro-3-nitrophenol
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 610-78-6, 4-chloro-3-nitrophenol is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 610-78-6 4-chloro-3-nitrophenol

610-78-6 4-chloro-3-nitrophenol

Nazwa produktu: 4-chloro-3-nitrophenol
MF C6H4ClNO3
Masie cząsteczkowej 173.5539
InChI InChI=1/C6H4ClNO3/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8(10)11/h1-3,9H
Nr CAS 610-78-6
Struktury molekularnej 610-78-6 4-chloro-3-nitrophenol
Gęstość 1.554g/cm3
Temperatura topnienia 125-129℃
Temperatura wrzenia 308.8°C at 760 mmHg
Współczynnik załamania 1.626
Temperatura zapłonu 140.5°C
Symbole zagrożenia  Xn:Harmful;
Kody ryzyka R20/21/22:;
R36/37/38:;
Bezpieczeństwo opis S26:;
S36/37/39:;