CAS No: 611-20-1, Chemical Name: 2-Cyanophenol
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 611-20-1, 2-Cyanophenol is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 611-20-1 2-Cyanophenol

611-20-1 2-Cyanophenol

Nazwa produktu: 2-Cyanophenol
Synonimy Salicylonitrile; 2-Hydroxybenzonitrile; 2-Hydroxy-benzonitril; o-cyanophenol; Salicylic nitrile; O-hydroxybanzo nitrile; 2-cyano phenol; 2-Hydroxy benzonitrile; o-Hydroxybenzonitrile
MF C7H5NO
Masie cząsteczkowej 119.1207
InChI InChI=1/C7H5NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,9H
Nr CAS 611-20-1
EINECS 210-259-3
Struktury molekularnej 611-20-1 2-Cyanophenol
Gęstość 1.22g/cm3
Temperatura topnienia 95-98℃
Temperatura wrzenia 273.1°C at 760 mmHg
Współczynnik załamania 1.59
Temperatura zapłonu 109.6°C
Rozpuszczalność w wodzie soluble
Symbole zagrożenia  Xn:Harmful;
Kody ryzyka R22:;
R36/37/38:;
Bezpieczeństwo opis S26:;
S36:;