CAS No: 611-33-6, Chemical Name: 8-Chloroquinoline
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 611-33-6, 8-Chloroquinoline is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 611-33-6 8-Chloroquinoline

611-33-6 8-Chloroquinoline

Nazwa produktu: 8-Chloroquinoline
Synonimy Quinoline, 8-chloro-
MF C9H6ClN
Masie cząsteczkowej 163.6036
InChI InChI=1/C9H6ClN/c10-8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1-6H
Nr CAS 611-33-6
EINECS 210-265-6
Struktury molekularnej 611-33-6 8-Chloroquinoline
Gęstość 1.27g/cm3
Temperatura topnienia -20℃
Temperatura wrzenia 288.5°C at 760 mmHg
Współczynnik załamania 1.652
Temperatura zapłonu 145.2°C
Rozpuszczalność w wodzie SOLUBLE
Symbole zagrożenia  Xi:Irritant;
Kody ryzyka R36/37/38:;
Bezpieczeństwo opis S26:;
S37/39:;