CAS No: 6169-06-8;113301-48-7, Chemical Name: S-(+)-2-Octanol
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 6169-06-8;113301-48-7, S-(+)-2-Octanol is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 6169-06-8;113301-48-7 S-(+)-2-Octanol

6169-06-8;113301-48-7 S-(+)-2-Octanol

Nazwa produktu: S-(+)-2-Octanol
Synonimy 2-Octanol, (2S)-; 2-Octanol, (S)-; d-Octan-2-ol; D(+)-2-Octanol; (S)-octan-2-ol; (S)-2-Octanol
MF C8H18O
Masie cząsteczkowej 130.23
InChI InChI=1/C8H18O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Nr CAS 6169-06-8;113301-48-7
EINECS 228-213-6
Struktury molekularnej 6169-06-8;113301-48-7 S-(+)-2-Octanol
Gęstość 0.822
Temperatura wrzenia 175℃
Współczynnik załamania 1.425-1.427
Temperatura zapłonu 71℃
Rozpuszczalność w wodzie 1 g/L (20℃)
Symbole zagrożenia  Xi:Irritant;
Kody ryzyka R36/37/38:;
Bezpieczeństwo opis S26:;
S36:;