CAS No: 663179-59-7, Chemical Name: 4-(Pentafluorosulfanyl)benzene-1,2-diamine
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 663179-59-7, 4-(Pentafluorosulfanyl)benzene-1,2-diamine is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 663179-59-7 4-(Pentafluorosulfanyl)benzene-1,2-diamine

663179-59-7 4-(Pentafluorosulfanyl)benzene-1,2-diamine

Nazwa produktu: 4-(Pentafluorosulfanyl)benzene-1,2-diamine
MF C6H7F5N2S
Masie cząsteczkowej 234.19
Nr CAS 663179-59-7
Struktury molekularnej 663179-59-7 4-(Pentafluorosulfanyl)benzene-1,2-diamine
Symbole zagrożenia
Kody ryzyka
Bezpieczeństwo opis