CAS No: 71086-78-7;7440-59-7, Chemical Name: Helium
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 71086-78-7;7440-59-7, Helium is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 71086-78-7;7440-59-7 Helium

71086-78-7;7440-59-7 Helium

Nazwa produktu: Helium
MF He
Masie cząsteczkowej 4.002602
InChI InChI=1S/He
Nr CAS 71086-78-7;7440-59-7
EINECS 275-187-7
Struktury molekularnej 71086-78-7;7440-59-7 Helium
Gęstość 0.1785(0℃)
Temperatura topnienia -272.3℃
Temperatura wrzenia -268.9℃
Symbole zagrożenia
Kody ryzyka
Bezpieczeństwo opis