CAS No: 8017-16-1, Chemical Name: Polyphosphoric acid
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 8017-16-1, Polyphosphoric acid is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 8017-16-1 Polyphosphoric acid

8017-16-1 Polyphosphoric acid

Nazwa produktu: Polyphosphoric acid
Synonimy Polyphosphoric acids; Superphosphoric Acid; PolyphosphoricacidPOviscousliq; Tetraphosphoric acid; PPA
MF (H)n+2・(P)n・(O)3n+1
Masie cząsteczkowej 337.93
Nr CAS 8017-16-1
EINECS 232-417-0
Struktury molekularnej 8017-16-1 Polyphosphoric acid
Gęstość 2.06
Temperatura topnienia 16℃
Temperatura wrzenia 300℃
Rozpuszczalność w wodzie MAY DECOMPOSE
Symbole zagrożenia  C:Corrosive;
Kody ryzyka R34:;
Bezpieczeństwo opis S25:;
S36/37/39:;
S45:;