CAS No: 85070-48-0, Chemical Name: 3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 85070-48-0, 3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 85070-48-0 3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde

85070-48-0 3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde

Nazwa produktu: 3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
MF C7H4ClFO
Masie cząsteczkowej 158.5575
InChI InChI=1/C7H4ClFO/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-4H
Nr CAS 85070-48-0
Struktury molekularnej 85070-48-0 3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Gęstość 1.352g/cm3
Temperatura wrzenia 213.9°C at 760 mmHg
Współczynnik załamania 1.559
Temperatura zapłonu 83.2°C
Symbole zagrożenia  Xi:Irritant;
Kody ryzyka R36/37/38:;
Bezpieczeństwo opis S26:;
S37/39:;