CAS No: 883230-94-2, Chemical Name: 5-Bromo-2-pyrazol-1-yl-pyrimidine
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 883230-94-2, 5-Bromo-2-pyrazol-1-yl-pyrimidine is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 883230-94-2 5-Bromo-2-pyrazol-1-yl-pyrimidine

883230-94-2 5-Bromo-2-pyrazol-1-yl-pyrimidine

Nazwa produktu: 5-Bromo-2-pyrazol-1-yl-pyrimidine
MF C7H5BrN4
Masie cząsteczkowej 225.05
Nr CAS 883230-94-2
Struktury molekularnej 883230-94-2 5-Bromo-2-pyrazol-1-yl-pyrimidine
Temperatura wrzenia 402.2°Cat760mmHg
Symbole zagrożenia
Kody ryzyka
Bezpieczeństwo opis